• Hotline: 0906 319 245
  • Văn phòng:

Intro flash

KÍCH THƯỚC STANDEE CƠ BẢN

Chúng thường có 2 kích thước cơ bản là 0.6x1.6m,  0.8x1.8m. Tuy nhiên cũng có loại standee treo được đồng thời cả 2 loại kích thước trên đó là các loại standee có thể điều chỉnh kích thước. Trên thân của standee có một bộ phn làm điều đó mà dân trong nghề gọi là tăng đơ. Các loại standee điều chỉnh kích thước đó là standee x điều chỉnh kích thước bằng sắt, standee điều chỉnh kích thước bằng nhôm, standee kiểu Đức, standee kiểu Mỹ và standee x đa năng.

Với banner cuốn ngoài kích thước 0.6x1.6m còn có thêm kích thước 0.8x2.0m ( banner cuốn không có kích thước 0.8x1.8m), tương tự như standee X, banner cuốn cũng có sản phẩm điều chỉnh dùng được cả 2 kích thước tiêu chuẩn đó là banner cuốn điều chỉnh kích thước


Bình luận